• KOMUNIKAT w sprawie wprowadzenia OGRANICZENIA POBORU WODY na terenie gminy Warta

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o. z uwagi na utrzymujące się wysokie temperatury powietrza oraz duże pobory wody z sieci wodociągowej na podstawie § 47 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków WPROWADZA ZAKAZ używania wody do celów gospodarczych, tj.:

  – podlewania i zraszania trawników, sadów, ogrodów i ogródków warzywnych,
  – podlewania upraw rolnych, działkowych i sadowniczych,
  – podlewania folii i szklarni ogrodowych,
  – napełniania basenów przydomowych, oczek wodnych i stawów,
  – mycia samochodów

  w godz. 1400-2200 do odwołania.
  Prosimy o racjonalne korzystanie z wody.

  Administrator