• KOMUNIKAT w sprawie wprowadzenia OGRANICZENIA POBORU WODY na terenie miasta i gminy Warta

  W związku z panującą suszą oraz zwiększonym poborem wody sieciowej przekraczającym normalne zużycie i wydajność ujęć wody na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 18.01.2019r., poz. 464) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie sp. z o.o. w p r o w a d z a na terenie miasta i gminy Warta ograniczenie używania wody sieciowej do celów innych niż socjalno-bytowe w godz. 11:00-22:00, w szczególności dot. to:

  podlewania i zraszania trawników, sadów, ogrodów i ogródków warzywnych,
  – podlewania upraw rolnych, działkowych i sadowniczych,
  – podlewania folii i szklarni ogrodowych,
  – napełniania basenów przydomowych, oczek wodnych i stawów,
  – mycia samochodów
  Ograniczenie obowiązuje do odwołania.

  PROSIMY o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody.

  Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieprzestrzegania zaleceń może nastąpić spadek ciśnienia wody lub wystąpić przerwa w dostawie wody.

  Jakub Tworo
  Prezes zarządu

  Administrator