• KOMUNIKAT Z DNIA 8 SIERPNIA 2018 R. WS. OGRANICZENIA POBORU WODY

    Z uwagi na szum medialny związany z wprowadzeniem zakazu używania wody na ściśle określone cele (m.in. mycie samochodów, podlewanie trawników, upraw, napełnianie basenów, oczek wodnych) i w ściśle określonych godzinach (14:00-22:00) wyjaśniamy:

    1) Na terenie gminy Warta nie ma żadnych ograniczeń w produkcji, ilości i jakości wody. 2) Woda dostarczana jest w sposób ciągły przez całą dobę, pod odpowiednim ciśnieniem w granicach właściwych norm, jest zdatna do picia (wprost z kranu). 3) Zakaz obejmuje wyłącznie cele poboru wody, które nie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa domowego. 4) Celem wprowadzania zakazu była ochrona pełnego dobrostanu zdrowotnego mieszkańców poprzez zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody do picia, przygotowania posiłków i utrzymania higieny na czas suszy, ekstremalnych upałów oraz zwiększonego zapotrzebowania na wodę (w godzinach największej aktywności mieszkńców). 5) Zakaz obowiązuje 8 godzin w ciągu doby (od 14:00 do 22:00). W pozostałych 16. ( od 22:00 do 14:00) godzinach nie ma żadnych ograniczeń. 6) Zakaz został wprowadzony na podstawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, który jest aktem prawa miejscowego. 7) Nie ma żadnych podstaw i przesłanek do traktowania zakazu jako sytuacji kryzysowej w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym (nie występuje sytuacja jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa ludzi w znacznych rozmiarach oraz wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.

    Zarząd Spółki

    Administrator