• Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Warta

  Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nr PO.RET.070.234.2.2018.KS z dnia 11 maja 2018 r. zatwierdzone zostały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Warta.

  Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie nr LXI/344/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. ustalone zostały dopłaty dla wszystkich grup taryfowych na terenie Gminy i Miasta Warta w  zakresie dostawy wody 1,01  zł/mbrutto oraz  w zakresie odprowadzania ścieków do kanalizacji  3,03 zł/mbrutto.

  W związku z powyższym, odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie Sp. z o.o. zobowiązani są do uiszczania należności za w/w usługi w następujących wysokościach (brutto)

  • za dostawę 1m3 wody

  Odbiorcy zużywający wodę na:
  – cele gospodarstwa domowego oraz do celów rolniczych – 3,55 zł/m3
  – na potrzeby produkcji napojów i art. spożywczych podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych – 3,58 zł/m3
  – odbiorcy zużywający wodę na pozostałe cele  3,60 zł/ m3

  • za odprowadzenie 1m3 ścieków do kanalizacji – 7,98 zł/m3
  • opłata abonamentowa

  Opłata abonamentowa naliczana jest od punktu poboru wody na okres rozliczeniowy:

  Opłata abonamentowa – woda
  Okres rozliczeniowy Faktura papierowa Faktura elektroniczna
  Gospodarstwa domowe oraz rolne Produkcja Pozostałe cele Gospodarstwa domowe oraz rolne Produkcja Pozostałe cele
  1 M-C 8,80 8,80 8,80 6,64 6,64 6,64
  2 M-CE 12,11 12,11 12,11 9,95 9,95 9,95
  6 M-CY 25,35 25,35 25,35 23,19 23,19 23,19
  Opłata abonamentowa – kanalizacja
  Okres rozliczeniowy Faktura papierowa Faktura elektroniczna
  Gospodarstwa domowe oraz rolne Produkcja Pozostałe cele Gospodarstwa domowe oraz rolne Produkcja Pozostałe cele
  1 M-C 8,80 8,80 8,80 6,64 6,64 6,64
  2 M-CE 12,11 12,11 12,11 9,95 9,95 9,95
  6 M-CY 25,35 25,35 25,35 23,19 23,19 23,19
  Opłata abonamentowa – woda i kanalizacja
  Okres rozliczeniowy Faktura papierowa Faktura elektroniczna
  Gospodarstwa domowe oraz rolne Produkcja Pozostałe cele Gospodarstwa domowe oraz rolne Produkcja Pozostałe cele
  1 M-C 6,06 6,06 6,06 3,90 3,90 3,90
  2 M-CE 9,36 9,36 9,36 7,20 7,20 7,20
  6 M-CY 22,60 22,60 22,60 20,44 20,44 20,44

  Ceny i stawki opłat obowiązują od 16 czerwca 2020 r. do 15 czerwca 2021 r.

  Administrator