• Ceny za wodę i ścieki obowiązujące od 1 września 2020 roku

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie spółka z o.o. uprzejmie informuję, że Rada Miejska w Warcie Uchwałą nr XXI/130/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku uchyliła wszystkim taryfowym grupom odbiorców Gminy Warta dopłatę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W związku z powyższym od 1 września 2020 r. wszyscy odbiorcy będą płacić pełną cenę taryfową.

  Obowiązujące od tego momentu wartości cen i stawek opłat są zgodne z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nr PO.RET.070.234.2.2018.KS z dnia 11 maja 2018 r. zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Warta.

  Aktualne od 1 września 2020 r. ceny (brutto) poniżej:

  • za dostawę 1m3 wody

  Odbiorcy zużywający wodę na:

  – cele gospodarstwa domowego oraz do celów rolniczych – 4,56 zł/m3

  – na potrzeby produkcji napojów i art. spożywczych podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych – 4,59 zł/m3

  – odbiorcy zużywający wodę na pozostałe cele – 4,61 zł/ m3

  • za odprowadzenie 1m3 ścieków do kanalizacji – 11,01 zł/m3
  • opłata abonamentowa

  Opłata abonamentowa naliczana jest od punktu poboru wody na okres rozliczeniowy:

  Opłata abonamentowa – woda
  Okres rozliczeniowy Faktura papierowa Faktura elektroniczna
  Gospodarstwa domowe oraz rolne Produkcja Pozostałe cele Gospodarstwa domowe oraz rolne Produkcja Pozostałe cele
  1 M-C 8,80 8,80 8,80 6,64 6,64 6,64
  2 M-CE 12,11 12,11 12,11 9,95 9,95 9,95
  6 M-CY 25,35 25,35 25,35 23,19 23,19 23,19
  Opłata abonamentowa – kanalizacja
  Okres rozliczeniowy Faktura papierowa Faktura elektroniczna
  Gospodarstwa domowe oraz rolne Produkcja Pozostałe cele Gospodarstwa domowe oraz rolne Produkcja Pozostałe cele
  1 M-C 8,80 8,80 8,80 6,64 6,64 6,64
  2 M-CE 12,11 12,11 12,11 9,95 9,95 9,95
  6 M-CY 25,35 25,35 25,35 23,19 23,19 23,19
  Opłata abonamentowa – woda i kanalizacja
  Okres rozliczeniowy Faktura papierowa Faktura elektroniczna
  Gospodarstwa domowe oraz rolne Produkcja Pozostałe cele Gospodarstwa domowe oraz rolne Produkcja Pozostałe cele
  1 M-C 6,06 6,06 6,06 3,90 3,90 3,90
  2 M-CE 9,36 9,36 9,36 7,20 7,20 7,20
  6 M-CY 22,60 22,60 22,60 20,44 20,44 20,44

  Ceny i stawki opłat obowiązują od 1 września 2020 r. do 15 czerwca 2021 r.

  Administrator