• Odwołanie OGRANICZENIA POBORU WODY na terenie miasta i gminy Warta

    Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie spółka z o.o. odwołuje z dniem 3 sierpnia 2021 roku wprowadzone na terenie miasta i gminy Warta ograniczenie używania wody sieciowej do celów innych niż socjalno-bytowe w godzinach 11:00-22:00 (Zarządzenie Nr 4/2021 Prezesa zarządu ZWiK w Warcie spółki z o.o. z dnia 3 sierpnia 2021r.).

    Administrator