• Odwołanie zakazu wprowadzającego ograniczenie poboru wody na terenie gminy Warta

  Prezez ZWiK Gminy i Miasta Warta odwołuje zakaz:

  • podlewania i zraszania trawników, sadów, ogrodów i ogródków warzywnych,
  • podlewania upraw rolnych, działkowych i sadowniczych,
  • podlewania folii i szklarni ogrodowych,
  • napełniania basenów przydomowych, oczek wodnych i stawów
  • mycia samochodów

  dla wszystkich odbiorców wody podłączonych do sieci wodociągowej na terenie gminy Warta z dniem 24 sierpnia 2018 roku.

  W związku z odwołaniem zakazu na terenie całej gminy Warta traci moc:

  • Zarządzenie Nr 10/2018 Prezesa zarządu z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie ograniczenia poboru wody na obszarze zasilanym przez SUW Grabinka,
  • Zarządzenie Nr 9/2018 Prezesa zarządu z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie ograniczenia poboru wody na obszarze zasilanym przez SUW w Miedźnie,
  • Zarządzenie Nr 7/2018 Prezesa zarządu z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie ograniczenia poboru wody na obszarze zasilanym przez SUW Włyń.

  Administrator