• Piknik wodny – 8 maja SUW Cielce

    Eksperymenty z wodą, woda pod różnymi smakami, zwiedzanie stacji uzdatniania wody XXI w., akwarium, pokaz mody „wodnej’, plener i warsztaty malarskie, koncert szant, studio audiowizualne, questing – to tylko niektóre z atrakcji.

    Pomysł, scenariusz i koordynacja edukacyjna Olgierd Neyman. Kierownictwo artystyczne, scenografia Małgorzata Szymańska Cegiełka.
    PROJEKT EDUKACYJNY FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w ŁODZI

    Administrator