• UWAGA PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZABEZPIECZENIA POMIESZCZEŃ (STUDZIENEK) WODOMIERZOWYCH PRZED MROZEM

    W czasie mrozów woda zamarza dlatego przypominamy o konieczności zabezpieczenia pomieszczeń lub studzienek wodomierzowych, tak by temperatura powietrza (w pomieszczeniu, studzience) była zawsze dodatnia. Obowiązek utrzymania pomieszczenia lub studzienki wodomierzowej, w którym zainstalowany jest wodomierz główny w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie spowodowane skutkami niskich temperatur leży po stronie Odbiorcy (§ 9 ust. 5 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków).

    Informacje i wyjaśnienia (także zlecenie na demontaż wodomierza na okres zimowy – działkowcy) można uzyskać w:
    BOK tel. 500-033-401, mail: zwikwarta@zwikwarta.pl
    DTE tel. 43 8294 260

    Administrator