• Skąd się bierze woda w kranie?

  Woda jest jednym z najważniejszych zasobów naturalnych naszej planety, ponieważ bez niej nie istniałoby życie.

  Skąd się bierze woda w kranie?

  Wodę czerpiemy z:
  – rzek,
  – jezior,
  – sztucznych zbiorników wodnych,
  – z ujęć głębinowych ( tak czerpiemy wodę w gminie Warta, wszystkie ujęcia eksploatowane przez ZWiK, a jest ich obecnie 8, są ujęciami głębinowymi).

  Zanim woda trafi do kranów przebywa długą drogę. Aby nadawała się do picia musi przejść przezproces oczyszczania, czyli uzdatniania. Odbywa się to w stacjach uzdatniania wody. Wydobytawoda jest napowietrzana i kierowana do filtrów.

  Napowietrzanie usuwa niepożądane gazy, utlenia zanieczyszczenia oraz podnosi stężenie tlenu rozpuszczonego, co powoduje przekształcenie części zanieczyszczeń w osad, który następnie zostaje odfiltrowany.

  Filtracja odbywa się w filtrach z odpowiednim złożem (złoże to porowaty materiał skalny o odpowiedniej granulacji i różnych właściwościach), dobieranym indywidualnie w zależności od charakterystyki wody.

  Ostatnim procesem uzdatniania jest dezynfekcja, która oczyszcza wodę z groźnych mikroorganizmów.

  Tak oczyszczona woda może być tłoczona za pomocą pomp do sieci wodociągowej.

  Odpowiednie ciśnienie wody w sieci zapewniają hydrofory.

  Wewnątrz budynków woda jest rozprowadzana za pomocą wewnętrznej instalacji wodociągowej.

  Literatura:

  1. SKARBY ZIEMI – WODA. Skąd się bierze woda w kranie?, pod red. A. Bochen, Quixi Media
   Sp. z o.o., Bydgoszcz 2012

  Administrator