• Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Warty

    Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nr PO.RET.070.234.2.2018.KS z dnia 11 maja 2018 r. zatwierdzone zostały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Warta.

    Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie nr LXI/344/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. ustalone zostały dopłaty dla wszystkich grup taryfowych na terenie Gminy i Miasta Warta w  zakresie dostawy wody 1,01  zł/m3 brutto oraz  w zakresie odprowadzania ścieków do kanalizacji  3,03 zł/m3 brutto.

    W związku z powyższym, odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o. zobowiązani są do uiszczania należności za w/w usługi w następujących wysokościach (brutto)

    • za dostawę 1m3 wody

    Odbiorcy zużywający wodę na:
    – cele gospodarstwa domowego oraz do celów rolniczych  – 3,43 zł/m3
    – na potrzeby produkcji napojów i art. spożywczych podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych – 3,46 zł/m3
    – odbiorcy zużywający wodę na pozostałe cele – 3,48 zł/ m3

    • za odprowadzenie 1m3 ścieków do kanalizacji  – 7,23 zł/m3
    • opłata abonamentowa

     Opłata abonamentowa naliczana jest od punktu poboru wody na okres rozliczeniowy:

    Opłata abonamentowa – woda
    Okres rozliczeniowy Faktura papierowa Faktura elektroniczna
    Gospodarstwa domowe oraz rolne Produkcja Pozostałe cele Gospodarstwa domowe oraz rolne Produkcja Pozostałe cele
    1 M-C 8,42 8,42 8,42 6,26 6,26 6,26
    2 M-CE 11,60 11,60 11,60 9,44 9,44 9,44
    6 M-CY 24,27 24,27 24,27 22,11 22,11 22,11
    Opłata abonamentowa – kanalizacja
    Okres rozliczeniowy Faktura papierowa Faktura elektroniczna
    Gospodarstwa domowe oraz rolne Produkcja Pozostałe cele Gospodarstwa domowe oraz rolne Produkcja Pozostałe cele
    1 M-C 8,42 8,42 8,42 6,26 6,26 6,26
    2 M-CE 11,60 11,60 11,60 9,44 9,44 9,44
    6 M-CY 24,27 24,27 24,27 22,11 22,11 22,11
    Opłata abonamentowa – woda i kanalizacja
    Okres rozliczeniowy Faktura papierowa Faktura elektroniczna
    Gospodarstwa domowe oraz rolne Produkcja Pozostałe cele Gospodarstwa domowe oraz rolne Produkcja Pozostałe cele
    1 M-C 5,80 5,80 5,80 3,64 3,64 3,64
    2 M-CE 8,96 8,96 8,96 6,80 6,80 6,80
    6 M-CY 21,64 21,64 21,64 19,48 19,48 19,48

    Ceny i stawki opłat obowiązują od 16 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2019 r.

    Administrator