• Wybór oferty na obsługę geodezyjną ZWiK Warta Sp. z o.o.

  W dniu 19 stycznia 2017 roku skierowano zaproszenie do składania ofert na obsługę geodezyjną Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o. do :

  – Usługi Geodezyjne Kamil Zaryczny , ul. Spychalskiego 23 98 – 200 Sieradz,
  – Firma Geosystem, Łukasz Mróz , ul. Łokietka 51/3, 98-200 Sieradz,
  – GEOJAN, Biuro Usług Geodezyjnych, ul. Rynek 3, 98-290 Warta,
  – GEODEZJA Grzegorz Musiał.

  Do dnia składania ofert tj. 30 stycznia 2017 roku wpłynęły 3 oferty:
  1. Usługi Geodezyjne Kamil Zaryczny, ul. Spychalskiego 23, 98 – 200 Sieradz
  2. Firma GEOSYSTEM, Łukasz Mróz. ul. Łokietka 51/3, 98-200 Sieradz
  3. GEOJAN, Biuro Usług Geodezyjnych, ul. Rynek 3. 98-290 Warta

  Zamawiający w dniu 10 lutego 2017 roku po zapoznaniu się z ofertami wykonawców dokonał oceny ofert na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryterium cena.

  Za ofertę najkorzystniejszą, została uznana oferta nr 1, złożona przez Usługi Geodezyjne Kamil Zaryczny , ul. Spychalskiego 23, 98-200 Sieradz.

  Administrator