Zarządzenie Nr 2/2018 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta spółki z o.o. z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia Dialogu Technicznego