• Zmiana stawek za wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym.

  INFORMACJA

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o. informuję, że od
  1 października 2018 roku
  nastąpi zmiana stawek za wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym.

  Za wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym na terenie gminy i miasta Warta w zależności od ilości odebranych ścieków będą wynosiły:

  1. a) do 2 m3
  Odległość od oczyszczalni ścieków w Warcie Cena netto [zł] Obowiązujący VAT [%] Cena brutto [zł]
  do 5 km 54,63 8 59,00
  od 5 km do 12 km 69,44 8 75,00
  powyżej 12 km 101,85 8 110,00
  1. b) powyżej 2 m3 do 4 m3
  Odległość od oczyszczalni ścieków w Warcie Cena netto [zł] Obowiązujący VAT [%] Cena brutto [zł]
  do 5 km 82,41 8 89,00
  od 5 km do 12 km 106,48 8 115,00
  powyżej 12 km 128,70 8 139,00
  1. c) powyżej 4 m3 do 6 m3
  Odległość od oczyszczalni ścieków w Warcie Cena netto [zł] Obowiązujący VAT [%] Cena brutto [zł]
  do 5 km 100,93 8 109,00
  od 5 km do 12 km 115,74 8 125,00
  powyżej 12 km 147,22 8 159,00

  Dla usługi, wykonywanej na podstawie stałej umowy ustala się upust w wysokości
  10% obowiązujący przez pierwszy rok trwania umowy. Upust może być udzielony na każdy kolejny rok trwania umowy, pod warunkiem terminowego opłacania w roku poprzednim co najmniej dwóch faktur i nie posiadania zobowiązań wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o.

  Administrator